ZO SZZ v Lužiankach Vás srdečne pozýva 23.2.2019 do sály kultúrneho domu v Lužiankach o 8:30 hod. na prednášku: Tipy a rady pre záhradkárov.

 

Starosta obce Lužianky vyhlasuje výberové konanie na funkciu: Policajt obecnej polície

MUDr. Grafenau oznamuje, že počas jarných prázdnin nebude ordinovať.

Zastupuje:

Od 21.2.2019 do 26.2.2019 (vrátane) zdravotné stredisko Nitra MUDr. Uherová  v čase od 8:00 do 12:00 hod. Súrne stavy konzultovať na t. č. 037/ 652 52 86.

Od 27.2.2019 do 6.3.2019 (vrátane) zdravotné stredisko Pohranice MUDr. Rathouský v čase od 8:00 do 12:00 hod. Súrne stavy konzultovať na t. č. 037/ 787 12 12.

 

Kultúrna komisia pri OZ v Lužiankach Vás srdečne pozýva na Fašiangovú veselicu a pochovávanie basy v sobotu 2. marca 2019.

Starosta obce pozýva občanov na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 7. februára 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo poskytnutie príspevku 3 ks lístkov s vrecami na vývoz komunálneho odpadu v roku 2019 zdarma rodičovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ktorého dieťa dosiahne vek dvoch rokov najneskôr  31. 12. 2019. Príspevok si môžete vyzdvihnúť od 04. 02. 2019 a je potrebné predložiť občiansky preukaz.

Prosíme občanov, aby si nádoby na triedený a komunálny odpad vykladali večer pred dňom vývozu, alebo pred 6:00 hod. rannou. Nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber odpadu už v skorých ranných hodinách. Nádoby vyložené neskoršie Vám nemusia byť vyprázdnené.