Oslavujú: Bernard Zajtra: Zita

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra, oznamuje občanom, že dňa 22.5.2018 od 8,00 do 15,00 hod. bude z technických príčin prerušená dodávka vody na uliciach: Korytovská, Ciolkovského, Sasinkova, Kaplanova, Nejedlého, Horákova, Švantnerova, Mesačná, Obežná, Prúdova, Venušina, Počašie, Radošinska, Na Ihrisko, Športová, Na Holotke, Teslova, Urbanova, Hronského, Dunajského, Pod Hliníkom, Rastislavova (od križovatky ulíc Rastislavova a Korytovská) po Zbehy.

Na základe sťažností užívateľov, vlastníkov záhrad a poľnohospodárskych pozemkov upozorňujeme, že v súčasnosti dochádza k poškodzovaniu prirodzených vlastností pôdy nadmerným výskytom a šírením škodlivých organizmov rastlinného pôvodu, najmä burín. Každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch (§3 ods. 1 písmeno b) zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy). Vlastníci zaburinených a nepokosených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky a dochádza k ohrozeniu zdravia obyvateľov obce.

Obec Lužianky upozorňuje občanov na dôsledné dodržiavanie tohto ustanovenia.

 

 

Okresný úrad Nitra vydáva povolenie na úplnú uzávierku cesty III/1677 

od 22,15 hod. dňa 12.5.2018 do 4,15 hod. dňa 13.5.2018 a

od 22,15 hod. dňa 16.6.2018 do 4,15 hod. dňa 17.6.2018.

Dôvod uzávierky: realizácia stavby "Terminál intermodálnej prepravy Lužianky", oprava mosta, úprava cesty pod mostom - Rastislavova ulica. 

 

Starosta obce v spolupráci s kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach pozýva všetky mamičky, babičky na oslavu 

DŇA MATIEKktorá sa uskutoční  dňa 13. mája 2018 o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu.

V programe vystúpia žiaci Základnej školy s materskou školou v Lužiankach a hudobná skupina DIOS.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Dňa 10. mája a 11. mája 2018 (štvrtok, piatok) sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Prosíme občanov, aby si uvedený odpad vyložili pred svoje rodinné domy, odkiaľ ich pracovníci pozbierajú.

Vyložiť môžete motorové oleje, textil od farby, tlačiarenské farby, elektrospotrebiče, drobné ručné náradie, obaly od syntetických farieb, riedidlá, batérie a akumulátory, žiarivky a halogénové svietidlá.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. udeľuje "GENERÁLNY PARDON" v období od 1.4.2018 do 1.7.2018.

V sobotu 5. mája 2018 sa v obci uskutoční zber odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú ráno rozmiestnené na týchto miestach:

- pri detskom ihrisku na Rastislavovej ulici (autoškola Macko)

- pri zelenej krčme na Rastislavovej 128

- oproti COOP Jednota na Korytovskej ulici

- na Korytovskej ulici pri bytovkách

- pri základnej škole

- na Nejedlého ulici

- pri cintoríne v centre dediny

- na Obežnej ulici  za obecným úradom

- na Radošinskej ulici (pri transformátore)

- na Teslovej ulici (pri nádobách na sklo a textil)

 

MUDr. Grafenau oznamuje, že dňa 11. mája a 25. mája 2018 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Rathouský v Pohraniciach v čase od 7:30 do 12:00 hod.

Súrne stavy  konzultovať na t. č. 037/ 787 12 12.

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com