Oslavujú: Slavomír Zajtra: Vojtech

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov!

Komisia pre životné prostredie pri obecnom zastupiteľstve v Lužiankach upozorňuje na premnožený výskyt líšok.

Prosíme občanov, aby si zabezpečili svoju hydinu a ostatné malé hospodárske zvieratá.

Dôrazne žiadame občanov, aby potraviny nevyhadzovali, nenechávali voľne dostupné a likvidovali ich na miestach na to určených (hlavne v uzavretých nádobách), aby  nechytali uhynuté zvieratá a nepribližovali sa k voľne pohybujúcim líškam.

Pohyb líšky v blízkosti vášho okolia nahláste na obecný úrad.

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník  povinný podať do 31. januára 2018 na Obecnom úrade v Lužiankach v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, zmeny v náhradnom užívaní poľnohospodárskej pôdy, a pod.

Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu: list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností ), kópiu kúpnej alebo  darovacej zmluvy,   právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne  iný doklad  potvrdzujúci zmenu.

Tlačivá daňového priznania sú k dispozícii na internetovej stránke obce.

Kultúrna komisia pri OZ a Farnosť Lužianky

Vás pozývajú na  

JASLIČKOVÚ POBOŽNOSŤ, VIANOČNÉ PASTORÁLE  

do Kostola narodenia Panny Márie v Lužiankach dňa 25.12.2017 o 14:30 hod.

MUDr. Grafenau oznamuje, že od 27. 12. 2017 do 4.1.2018 bude mať dovolenku.

Zastupuje:

27. 12. 2017  MUDr. Uherová v Nitre na Štúrovej ulici,

28. a 29. 12. 2017 MUDr. Rathouský v Pohraniciach,

2. a 3. 1. 2018 MUDr. Uherová v Nitre na Štúrovej ulici.

Súrne stavy konzultovať na t. č. :

MUDr. Uherová  037/652 52 86

MUDr. Rathouský 037/787 12 12

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com