Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo poskytnutie príspevku 3 ks lístkov s vrecami na vývoz komunálneho odpadu v roku 2019 zdarma rodičovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ktorého dieťa dosiahne vek dvoch rokov najneskôr  31. 12. 2019. Príspevok si môžete vyzdvihnúť od 04. 02. 2019 a je potrebné predložiť občiansky preukaz.