Prosíme občanov, aby si nádoby na triedený a komunálny odpad vykladali večer pred dňom vývozu, alebo pred 6:00 hod. rannou. Nakoľko zberová spoločnosť vykonáva zber odpadu už v skorých ranných hodinách. Nádoby vyložené neskoršie Vám nemusia byť vyprázdnené.