Oslavujú: Slávka Zajtra: Judita

Kanalizacia

  • Peter Horka
Viac
pred 2 rokmi 8 mesiacmi #102 od Peter Horka
Kanalizacia was created by Peter Horka
Dobrý deň, ocenil by som, keby sa venovala väčšia pozornosť informovanosti občanov o výstavbe kanalizácie zo strany obecného úradu buď priamo na stránke alebo cestou diskusného fóra. Podľa mňa máju obyvatelia nárok na informácie, v akom stave je výstavba kanalizácie, ci už I. a II. etapy (ktorá bola ukončená, ale spustená do užívania nebola) - prečo nebola doteraz sprevádzkovaná, kedy bude a podobne... Taktiež by ma veľmi zaujímalo (a určite nie som sam), ako je to s III. etapou - ci už je vypracovaná projektová dokumentácia, ci bola (resp. kedy bude) podaná žiadosť o stavebne povolenie, kedy je predpokladaný začiatok výstavby a podobne.
Podla mňa je to čisté mrhanie peniazmi občanov, ktorí si musia platiť vyvoz žúmp, hoci pred ich pozemkami uz je kanalizácia. A kompetentní z obecného úradu nevedia zabezpečiť za 3 mesiace kolaudáciu a spustenie do prevádzky?
Okrem toho, nie je to diskriminácia cca 1/3 občanov, keďže kanalizácia sa nerobila v celej obci naraz, ale robili sa len 2/3 obce? Ostatní občania nemajú snáď rovnaké právo na kanalizáciu? Hlavná vec, ze sa robila kanalizácia v tej časti, kde je dosť veľa menej prispôsobivých občanov (česť výnimkám), ktorí sa na ňu ani nepripoja, a občania ktorí by ju využívali, nemôžu.
Po spustení I. a II. etapy do prevádzky, plánuje obecný úrad finančné kompenzácie pre zvyšnú 1/3 občanov, ktorí kanalizáciu nemajú (III. etapa) a takýmto tempom nebudú mať najbližších 5 rokov, keďže individuálny vývoz je o dosť finančne náročnejší, ako "stočné" pri kanalizácii. Pritom platíme dane rovnako ako tí, čo kanalizáciu budú mať a aj z našich daní sa bude splácať úver, ktorý si obec zobrala v banke na I. a II. etapu!!!!!
Takže obecne zastupiteľstvo na čele s pánom starostom by sa malo zamyslieť aj nad týmto problémom! Predpokladám, ze väčšina z nich býva v tých častiach, kde kanalizácia uz je zrealizovaná, preto tento problém sa ich "bytostne" netýka.
Som realista, preto nečakám, že by sa znevýhodnení občania dočkali nejakej kompenzácie, o to viac by sa malo obecne zastupiteľstvo snažiť, aby tento stav trval co najkratšie a III. etapa sa urýchlila. Nie je mi jasné, prečo súbežne, keď sa vybavovali finančné prostriedky na I. a II. etapu a keď sa tieto etapy realizovali, sa nevybavovala projektová dokumentácia a stavebne povolenie na II. etapu, ale začalo sa s tým až teraz, keď je I. a II. etapa dokončená. V súčasnosti už mohlo byť právoplatné stavebné povolenie aj na III. etapu, tak isto mohol byt vypracovaný aj rozpočet na realizáciu a mohli sa začať vybavovať financie.....
Z vyššie uvedených dôvodov žiadam o informácie ohľadne stavu, v akom je realizácia kanalizácie v celej obci (všetky etapy), aby sme my, občania, vedeli či sa vôbec v tejto oblasti niečo robí alebo nie.
  • obecný úrad
Viac
pred 2 rokmi 8 mesiacmi #104 od obecný úrad
Replied by obecný úrad on topic Kanalizacia
Vážení spoluobčania,
chceli by sme Vám poskytnúť niekoľko informácií ohľadne kanalizácie.
Výstavba I. a II. etapy kanalizácie sa začala v apríli 2015.
Kolaudácia bola v decembri 2015, vydané kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v januári 2016. Onedlho na to, prišli na kontrolu z Ministerstva životného prostredia, kontrola dopadla dobre t. z., že sa môže pokračovať vo vybavovaní ďalších dokladov – zmluvy o odovzdaní a prevzatí diela do prevádzky.
Občania sa budú môcť na hlavný kanalizačný rád pripájať a bude spustený do prevádzky až po dokladovom vysporiadaní a prevzatí diela Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Nitra, čomu predchádza podpísanie zmluvy, ktorú musí schváliť a podpísať Ministerstvo životného prostredia.

Na obecnom zastupiteľstve 18. 3. 2016, na ktorom bolo jedným z bodov programu informovanie občanov o vybudovaní domových kanalizačných prípojok sa zúčastnilo 12 občanov, asi taký je záujem o dianie v obci.
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo zatiaľ zakúpenie 200 ks revíznych šácht, ďalšie sa budú zakupovať podľa potreby. Ako príspevok pre občanov obecné zastupiteľstvo schválilo jednotnú cenu 55,- € na jednu kanalizačnú šachtu pre jednu domácnosť. Takáto suma bude preplatená aj občanom, ktorí si už na vlastné náklady zakúpili kanalizačnú šachtu a predložia doklad o zakúpení na obecný úrad – termín úhrad bude oznámený.
Termín spustenia kanalizačnej siete - pripojených rodinných kanalizačných prípojok bude občanom včas oznámený – miestnym rozhlasom a na stránke obce.

Budovanie III. etapy je v štádiu vybavovania stavebného povolenia.
Je to zdĺhavý proces. Ak sa vyskytnú problémy je potrebné prepracovávať projektovú dokumentáciu a nanovo sa musia vybavovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ako to bolo aj pri vybavovaní I. a II. etapy. Ministerstvo ŽP veľmi podrobne všetko kontroluje, ak sa zmení napr. číslo parcely, musia sa opravovať všetky dokumenty.
(napr. 2x sa prerábala PD na Radošinskej ulici, dotknuté orgány nesúhlasili s tým, aby sa tu kanalizácia robila v jednom úseku, a tým sa všetko odďaľuje).
S kompenzáciou pre zvyšnú časť obce, kde nie je vybudovaná kanalizácia obec neplánuje.
Obec mala záujem pomôcť občanom, verejným obstarávaním sme chceli zakúpiť cisternu na odber odpadových vôd, ale obec nie je zriadená na podnikanie a musela by to robiť firma na to zriadená.
Snahou obce je čím skôr vybaviť potrebné doklady a podať žiadosť o dotáciu na III. etapu kanalizácie. Bližšie informácie Vám osobne poskytne p. starosta na obecnom úrade.

Občania by mali byť voči sebe viac ohľaduplní, trpezliví a láskaví, naraz všetko nejde. Tak isto obec neposkytovala žiadne kompenzácie občanom, keď sa budoval plynovod a vodovod v obci a tiež nebol v celej obci naraz, budoval viac rokov.

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com