Oslavujú: Leopold Zajtra: Agnesa

´

Kultúra

Kultúrno - spoločenský život vždy bol a aj zostal prirodzenou túžbou a potrebou slovenského národa. Ani stáročný útlak a maďarizácia nedokázali z nášho ľudu vymazať jeho zvyky a tradície.
Tie sa zachovali v ľudových piesňach, básňach, povestiach a ústnom podaní.


Až po vzniku prvej republiky sa môže v tomto smere konštatovať rozvoj a posun kultúry dopredu.
V prípade našej obce zohrali podstatnú úlohu učitelia a zanietení nadšenci. Divadlá nacvičovali žiaci, dospelí, učitelia. Ochotníci navštevovali aj iné obce, kde zožili nejeden úspech. Každý rok hneď po divadle, divadlá sa hrávali v zimnom období, nasledoval tzv. „rozhlas“. To znamenalo, že vo forme piesní vykričali sa verejné tajnosti, ktoré sa odohrali v obci. Pomocou tohto rozhlasu sa darilo naprávať charakter občanov, ktorí svojim nesprávnym správaním narúšali pokoj v obci.

 

Kino- film, v minulosti, skoro jediná pravidelná kultúra v obci. Najskôr v roku 1953 - pojazdné kino, ktoré spravovala Osveta, a potom štátny film. V tomto podniku boli zamestnaní: Olšanský, P. Poláček, a to bola výhoda, že obec bola medzi prvými, kde sa s premietaním začalo. V roku 1956 sa dalo do prevádzky stabilné kino v budove „U Beka“ s priľahlým názvom „Lužan“. Vo vedení bol p. Olšanský. Po ich odstúpení v roku 1965 prevzali vedenie kina Poláčikovci. Tí v kine pracovali až kým nenastúpila televízia.

Dokončením stavby kultúrneho domu v roku 1967 sa kultúrne a spoločenské dianie v obci presunulo do týchto priestorov.

Významnou mierou sa na činnosti a rozvoji kultúrno - spoločenského života v našej obci podieľali spolky, združenia, záujmové organizácie, ktoré tu pôsobili. Občania sa v nich združovali - organizovali podľa záujmu a spoločenských aktivít.

V našej obci pôsobili alebo pôsobia:
- telovýchovná jednota (1926 – 1927),
- Jednota spotrebné družstvo (prvé potravné družstvo založené v roku 1899),
- základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov /ZO SZZ/ (rok založenia sa datuje 1966),
- Jednota dôchodcov (vznikla v roku 1995),
- slovenský zväz poľovného združenia (PZ Berbecíny Lužianky),
- chovatelia poštových holubov (v roku 1968 vzniká ako samostatná organizácia),
- Červený kríž (založenie v roku 1948),
- Slovenský zväz žien (prvé pokusy v roku 1952),
- drobnochovatelia (1955),
- dobrovoľný hasičský zbor (podľa ústneho podania bola organizácia založená už okolo roku 1910).

 

Najstaršou pamiatkou v obci je kríž (pieskovcový) na miestnom cintoríne. Vtedy v roku jeho postavenia 1776 bol náš cintorín mimo obce. Dnes sa nachádza takmer v strede obce.
V strede terajšej obce sa nachádzajú pamätihodnosti, ako je socha Panny Márie ružencovej postavená vtedajším richtárom Dominkom a jeho manželkou rodenou Bačovou v roku 1900.
Kúsok ďalej na križovatke ulíc Obežná a Horákova je sv. kríž, ktorý dal postaviť spolok ruženský
v roku 1913 a ktorý bol obnovený v roku 1956. Obďaleč v smere Horákovej ul. je socha sv. Jána Nepomuckého, ktorého na pamiatku dal postaviť Ján Lauko a Ilona Balková v roku 1905.
Na hranici ulice Obežná a Rastislavova, pred farským kostolom je socha sv. Trojice. Sochu dal postaviť Jakub Lisý v roku 1904, bola renovovaná v roku 1947.
Na Kajsanskom cintoríne je kríž z roku 1807. Od Nitry smerom na Lužianky pri starej lipe je socha sv. Jána. Nevie sa, kto ju dal postaviť a v ktorom roku. Z ústneho podania sa vie, že na lipe, pod ktorou je socha sv. Jána bol malý zvon (umieráčik), ktorý oznamoval. že niekto zomrel na Kajsy. Zvon bol odcudzený v 60-tych rokoch minulého storočia. Históriu kríža na Korytovskom cintoríne nepoznáme. Bol iba vymenený za nový (drevený) pri utváraní sa obce v roku 1993.
Býva zvykom, že v každom chotári sa nachádza kríž. I u nás je umiestnený v bývalých vinohradoch nad železničnou stanicou (v poli). Kedy bol postavený nie je známe, renovovaný bol v roku 1991.
Jednou z najmladších pamätihodností úcty a vďaky našich občanov je kríž sv. Misii umiestnený pred vchodom do kostola. Bol postavený v roku 1944.

 

 

 
 
 

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com