Oslavujú: Slávka Zajtra: Judita

Cirkev

Prevažná časť obyvateľov obce je katolíckeho vierovyznania. O ich náboženské potreby sa starali farári z farnosti Zbehy, kde ako filiálka spolu s Čakajovcami obec patrili. Čakajovce tam patria ako filiálka i dnes.


Od dvadsiatych rokov minulého storočia vo farnosti Zbehy pôsobili aj v rámci Lužianok viacerí dušpastieri.

Obec Lužianky, predtým Šarlužky - Kajsa, bola filiálkou farnosti v Zbehoch až do 1. decembra 1968. Staré Schématizmy tvrdia, že v Zbehoch bola fara už v roku 1397. Obyvateľstvo v Šarlužkách bolo skoro všetko katolícke a slovenskej národnosti. V roku 1819, keď farárom v Zbehoch bol spisovateľ a národný buditeľ Jozef Ignác Bajza, v Šarlužkách bolo 276 katolíkov a 24 Židov. V roku 1991 bolo v Lužiankach 2340 obyvateľov, z toho 1886 katolíkov (80,55%), evanjelikov 35 (1,49%), pravoslávnych 1, kalvín 1, českobratský evanjelik l, ostatných náboženstiev 42 (1,79%), ateistov 58 (2,47%) a nezistených 317 (13,54%).

 

 

Kostol bol v obci Lužianky dostavaný roku 1938 a požehnaný 18.3.1939. Titul kostola je Narodenie Panny Márie.
Oltár je rezbárske dielo rakúskych majstrov. Roku 1942 pribudli drevené sochy.
Kajsa, ktorá bola samostatnou obcou, sa v roku 1897 zlúčila s obcou Šarlužky. Cirkevne však patrila do farnosti Nitra - Dolné mesto až do 1. apríla 1940, keď bola oddelená od tejto farnosti a pričlenená k farnosti Zbehy. V čase výstavby kostola bol zbežským farárom Július Bočák. Vypomáhal však aj misionár SVD z Nitry, a to v Lužiankach.

Lužianky sa stali novou farnosťou 1. decembra 1968. Stavba fary trvala vyše dvoch rokov, no po vyše roku stavby prízemie fary bolo už obývateľné. Požehnanie fary bolo 17. októbra 1971.

 

 

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com