Danové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať do 31. januára 2012 na Obecnom úrade v Lužiankach v tom prípade, ak v roku 2011 nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností.
Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, dokončenie drobnej stavby, zmenil sa účel užívania stavby a pod.
Pri nahlásení zmeny a podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť doklad potvrdzujúci zmenu ( list vlastníctva, kópiu kúpnej alebo darovacej zmluvy, geometrický plán, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, prípadne iný doklad).

 


 

Hospodárka zberného dvora - http://jesspetrie.com/?amilto=%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A Eva Čentéšová (t. č. http://www.iranzamin.org/?hifoar=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&91d=70 0911 288 259)

V súlade so schváleným VZN č. 128/2007 obec ku dňu الخيار الثنائي في ماليزيا 1. 11. 2007 sprevádzkovala رابط موقع zberný dvor a kompostovisko, ktoré sú umiestnené v časti وظيفة كبيرة للقراءة Korytov. Ako prístupová komunikácia k areálu slúži komunikácia Korytovska z ulice Rastislavova.

Na zberný dvor obyvatelia obce Lužianky (fyzické osoby, nie podnikatelia) môžu pod dohľadom zamestnanca obce odovzdať فوركس جي سي آي bezplatne vytriedené druhy odpadov. Odpad môže dovážať len قراءة ما قاله osoba s trvalým pobytom v obci Lužianky, alebo الخيارات الثنائية مقابل العقود الآجلة vlastník nehnuteľnosti v obci Lužianky, ktorý obci platí miestny poplatok za komunálny odpad.

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com