Oslavujú: Valéria Zajtra: Aloiz

Obec Lužianky, Rastislavova 275/166, 951 41 Lužianky, v zmysle zákona č.28/2013 v znení zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní oznamuje, že

v rámci vyhláseného verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku VO č. 79/2013 zo dňa 23.4.2013 pod značkou 6381-WYP, „Oplotenie obecného úradu“

sa otváranie obálok časti „KRITÉRIA“ uskutoční dňa 10.6.2013 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť uchádzači ktorých ponuky neboli vylúčené po predložení dokladu že sú štatutári uchádzača, prípadne splnomocnenie podpísané štatutárom uchádzača ktorých ponuka nebola vylúčená.

Komisia pri otváraní obálok časti „KRITÉRIA“ bude postupovať v zmysle citovaného zákona § 42.

Jozef Pagačovič – odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie

Starosta obce pozýva občanov na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2013 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Srdečne pozývame občanov v nedeľu 2.júna 2013 o 15:00 hodine do sály KD v Lužiankach na ochotnícke divadelné predstavenie

TRAMPOTY S LÁSKOU

Obec Lužianky v spolupráci s kultúrnou komisiou organizujú dňa 22. júna 2013

3. ročník súťaže vo varení gulášu "Lužiansky kotlík 2013 "

Súťaž sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Lužiankach od 13.00 hod. Bližšie informácie nájdete v priloženom programe.

Záujemcovia o súťaž vyplnia priloženú prihlášku.

Obec Lužianky, Rastislavova 275, 951 41 Lužianky, v zmysle zákona č. 28/2013 v znení zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní oznamuje, že

v rámci vyhláseného verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku VO č. 79/2013 zo dňa 23.4.2013 pod značkou 6381-WYP „Oplotenie obecného úradu“ sa otváranie obálok časti „OSTATNÉ“ uskutoční dňa 14.5.2013 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Lužiankách. Účasť uchádzačov na otváraní obálok časti „OSTATNÉ“ je neverejné.

Jozef Pagačovič – odborne spôsobilá osoba pre VO

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach organizuje v sobotu 27. apríla 2013 jarnú brigádu.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stanovištiach. Nevhadzujte do nich nábytok, pneumatiky, elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky, nebezpečný odpad, autobatérie, obaly z olejov a farieb.

Obec Lužianky oznamuje občanom, že v dňoch 23. a 24. apríla 2013 sa uskutoční zber opílených konárov stromov a viniča.

Konáre je potrebné upraviť na dĺžku asi 1 m a zaviazať do menších balíkov. Voľne uložené (neskrátené a nezviazané) konáre nebudú odvezené!

Zber zabezpečí Obecný úrad Lužianky postupne po uliciach priamo od domov občanov.

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com