Oslavujú: Móric Zajtra: Zdenka

Starosta obce pozýva občanov na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 7. júna 2013 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Srdečne pozývame občanov v nedeľu 2.júna 2013 o 15:00 hodine do sály KD v Lužiankach na ochotnícke divadelné predstavenie

TRAMPOTY S LÁSKOU

Obec Lužianky v spolupráci s kultúrnou komisiou organizujú dňa 22. júna 2013

3. ročník súťaže vo varení gulášu "Lužiansky kotlík 2013 "

Súťaž sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Lužiankach od 13.00 hod. Bližšie informácie nájdete v priloženom programe.

Záujemcovia o súťaž vyplnia priloženú prihlášku.

Obec Lužianky, Rastislavova 275, 951 41 Lužianky, v zmysle zákona č. 28/2013 v znení zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní oznamuje, že

v rámci vyhláseného verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku VO č. 79/2013 zo dňa 23.4.2013 pod značkou 6381-WYP „Oplotenie obecného úradu“ sa otváranie obálok časti „OSTATNÉ“ uskutoční dňa 14.5.2013 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Lužiankách. Účasť uchádzačov na otváraní obálok časti „OSTATNÉ“ je neverejné.

Jozef Pagačovič – odborne spôsobilá osoba pre VO

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach organizuje v sobotu 27. apríla 2013 jarnú brigádu.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stanovištiach. Nevhadzujte do nich nábytok, pneumatiky, elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky, nebezpečný odpad, autobatérie, obaly z olejov a farieb.

Obec Lužianky oznamuje občanom, že v dňoch 23. a 24. apríla 2013 sa uskutoční zber opílených konárov stromov a viniča.

Konáre je potrebné upraviť na dĺžku asi 1 m a zaviazať do menších balíkov. Voľne uložené (neskrátené a nezviazané) konáre nebudú odvezené!

Zber zabezpečí Obecný úrad Lužianky postupne po uliciach priamo od domov občanov.

Oznam

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com