Oslavujú: Móric Zajtra: Zdenka

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda dochádza vo vývoze komunálneho odpadu k nasledovnej zmene:

Komunálny odpad bude vyvezený vo štvrtok 4. júla 2013

Starosta obce pozýva občanov na prvé mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 1. júla 2013 o 18:30 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Kedy: 6. júla 2013

Začiatok turnaja: o 13:00 hod.

Miesto konania: Štadión Ošk Lehota

Účastníci: Ošk Lehota, Šk V. Zálužie, Šk Báb, Fc 31 Jarok, Ofk Lužianky

Sprievodný program: Pre deti budú pripravené atrakcie, po turnaji autogramiáda osobností.

Turnaj sa bude konať pod záštitou trénera Slovenskej futbalovej reprezentácie Michala Hippa a bývalého československého a slovenského reprezentanta Ľubomíra Moravčíka.

Vstupné dobrovoľné. Vstupenky budú zaradené do Tomboly.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015“ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov naživotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom.

Obec Lužianky, Rastislavova 275/166, 951 41 Lužianky, v zmysle zákona č.28/2013 v znení zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní oznamuje, že

v rámci vyhláseného verejného obstarávania zverejneného vo Vestníku VO č. 79/2013 zo dňa 23.4.2013 pod značkou 6381-WYP, „Oplotenie obecného úradu“

sa otváranie obálok časti „KRITÉRIA“ uskutoční dňa 10.6.2013 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu. Otvárania obálok sa môžu zúčastniť uchádzači ktorých ponuky neboli vylúčené po predložení dokladu že sú štatutári uchádzača, prípadne splnomocnenie podpísané štatutárom uchádzača ktorých ponuka nebola vylúčená.

Komisia pri otváraní obálok časti „KRITÉRIA“ bude postupovať v zmysle citovaného zákona § 42.

Jozef Pagačovič – odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com