Oslavujú: Kristína Zajtra: Nataša

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

V dobe od 30.10. 2015 v popoludňajších hodinách do 31.10. 2015 došlo v obci Lužianky, Korytovská ul. pri vodárničke za zberným dvorom ku krádeži železného materiálu železné stĺpiky, železná brána, mreže a rúra ktorého majiteľom je firma GC reality s.r.o Nitra. Odcudzením železného materiálu bola spôsobená poškodenej firme škoda vo výške 150,- eur. Príslušníkmi obecnej polície v Lužiankach boli šetrením zistení páchatelia krádeže Miroslav B. z Lužianok, Gabriel B. z Lužianok a Marek D. z Nitry ktorí odcudzený železný materiál počas dvoch dní odcudzili a odovzdali do zberných surovín ALWYN a získané peniaze minuli pre vlastnú potrebu. Odcudzený železný materiál bol vrátený poškodenej firme GC Nitra reality s.r.o. Prípad bude po úplnom zadokumentovaní odstúpený na Okresný úrad, odd. priestupkového referátu v Nitre ako priestupok proti majetku § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V prípade Miroslava B. bude spisový materiál zaslaný na OO-PZ Lužianky, ako podozrenie z trestného činu krádeže § 212 ods. 2, písm. f Trestného zákona, nakoľko bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch právoplatne postihnutý.  

V sobotu 24. októbra 2015 sa v obci uskutoční jesenný zber odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú ráno rozmiestnené  na obvyklých stanovištiach:

- pri detskom ihrisku na Rastislavovej ulici (autoškola Macko)

- pri zelenej krčme na Rastislavovej 128

- oproti COOP Jednota na Korytovskej ulici

- pri základnej škole

- na Nejedlého ulici

- pri cintoríne v centre dediny

- na Obežnej ulici 

- na Radošinskej ulici (pri transformátore)

- na Teslovej ulici (kde sú nádoby na sklo a textil)

Prosíme občanov, aby nevhadzovali do kontajnerov nábytok, pneumatiky, elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky, nebezpečný odpad, autobatérie, obaly z olejov a farieb.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000 EUR - III. štvrťrok 2015.

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami nad 1000 EUR - II. štvrťrok 2015.

 Kultúrna komisia pri OZ v  spolupráci so starostom obce Lužianky Vás pozýva dňa 26.09.2015 o 14:00 hod. do areálu Základnej školy s materskou školou Lužianky.

 

 

 

Spevácka skupina Lužiančanka a Kultúrna komisia pri OZ Lužianky

Vás dňa 20.9.2015 pozývajú na

Lužianske fazuľové hody

Starosta obce pozýva občanov na piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 11. septembra 2015 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Dňa 25.08. 2015 o 16.20 hod. bolo telefonicky nahlásené na OP v Lužiankach, že v bistre U Tóna v Lužiankach bol odcudzený neznámou osobou zo stola na letnej terase mobilný telefón zn. NOKIA, čiernej farby, ktorého majiteľom bol Vladimír H. z Lužianok. Odcudzením mobilného telefónu mu bola spôsobená škoda vo výške 25,- eur. Príslušníkmi obecnej polície v Lužiankach bol šetrením zistený páchateľ krádeže Tibor B. z Bátoviec okr. Levice, ktorý bol predvedený na oddelenie obecnej polície a tu sa ku krádeži priznal. Mobilný telefón bol poškodenému Vladimírovi H. vrátený. Prípad bude odstúpený na Okresný úrad, odd. priestupkového referátu v Nitre ako priestupok proti majetku § 50 ods. 1 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.  

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com