Oslavujú: Blahoslav Zajtra: Beňadik

Krádež bicykla v Lužiankach


Dňa 20.02.2016  o 11.25  hod. došlo  v Lužiankach  na  ul.  Venušinej pred  pohostinstvom  Králik k odcudzeniu bicykla zn. Liberta, modrej farby, ktorého majiteľom je Ján K. z Lužianok. Ako páchateľ krádeže bol za pomoci kamerového systému príslušníkmi OP Lužianky zistený Marek D. z Lužianok, ktorý  bicykel   pod vplyvom  alkoholu  odcudzil  a následne  ho  zahodil  pri  starých železničiarskych  budovách  na  Rastislavovej  ul.  Uvedeným  konaním  sa  dopustil  priestupku  proti majetku § 50 ods. 1 zákona č. 372/90 Zb. a prípad bude zaslaný na Okresný úrad v Nitre, priestupkový referát. Poškodenému Jánovi K. bola krádežou spôsobená škoda vo výške 30,- eur.

Starosta obce pozýva občanov na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2016 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Koncert v podaní Františka a Vojtu Nedvědovcov

22. apríla 2016 o 19:00 hod.

KULTÚRNY DOM LUŽIANKY

Cena vstupenky: 12 EUR

V predpredaji na obecnom úrade: 9 EUR

 

 

 

Západoslovenské vodárne oznamujú, že v utorok 16.2.2016 bude odstávka vody v čase od 8:00 do 12:00 hod. na uliciach:

Sasinkova, Teslova, Hronského, Urbanova, Pod Hliníkom, Dunajského, Na Holotke, Športova, Na Ihrisko, Radošinská, Počašie, Prúdova, Švantnerova, Obežná, Horákova, Nejedlého, Mesačná a na Rastislavovej ulici od ZŠ po Zbehy.

Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník  povinný podať do 31. januára 2016 na Obecnom úrade v Lužiankach v tom prípade, že uňho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľností. Ide o zmenu vlastníka predajom, kúpou, darovaním alebo dedením, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia v minulom roku, dokončenie drobnej stavby, zmeny v náhradnom užívaní poľnohospodárskej pôdy, a pod..

Pri nahlásení zmeny a podaní priznania k dani z nehnuteľností je potrebné predložiť k nahliadnutiu: list vlastníctva (stačí výpis z internetového portálu katastra nehnuteľností), kópiu kúpnej alebo  darovacej zmluvy, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne  iný doklad  potvrdzujúci zmenu.

   Dňa 13.01.2016 o 09.40 hod. bolo telefonicky nahlásené hliadke OP v Lužiankach podozrenie z ohrozenia života a zdravia občana Jozefa B. v rodinnom dome na ul. Horákovej, v Lužiankach. Po príchode hliadky OP na miesto bolo od prítomnej susedy zistené, že majiteľ domu Jozef B. nevychádza zo svojho domu a je podozrenie, že je ohrozené jeho zdravie ako i život. Nakoľko boli dvere rodinného domu uzamknuté boli násilne otvorené za prítomnosti nezúčastnenej osoby v zmysle § 11 ods. 1 zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii a v kuchyni bol na posteli nájdený majiteľ rodinného domu Jozef B, ktorý nejaví známky života. Na základe zistených skutočností bola privolaná záchranná služba ako i policajti OO-PZ Lužianky. Príslušníci OP spoločne s príslušníkmi OO-PZ Lužianky ihneď začali do príchodu záchrannej služby s oživovaním Jozefa B. Po príchode záchrannej služby lekár konštatoval smrť poškodeného. O úmrtí Jozefa B. boli príslušníkmi OP Lužianky vyrozumení najbližší príbuzní. Prípad na mieste prevzali príslušníci OO-PZ v Lužiankach.  

   Dňa 13.01.2016 o 12.10 hod. bolo telefonicky nahlásené hliadke OP v Lužiankach, že v Lužiankach križovatka Rastislavova ul. - Korytovská ul. na autobusovej zástavke MHD vbehol do priestorov autobusu č. 21 pes rasy kríženec Staforda, bielej farby, ktorý je agresívny a nechce opustiť priestor autobusu č. 21. Po príchode hliadky OP na miesto bolo zistené, že pes sa nachádza pod jednou zo sedačiek v prednej časti autobusu MHD, je agresívny a nechce opustiť priestory autobusu. Na základe zistených skutočností boli cestujúci vyzvaný aby opustili priestory autobusu, nakoľko bolo ohrozené ich zdravie možným uhryznutím a šofér bol vyzvaný aby uzavrel dvere autobusu. Následne bol vyrozumený pracovník útulku Nitra, ktorý psa odchytil a psa odviezol do útulku v Nitre. Šetrením príslušníkov OP Lužianky bolo zistené, že majiteľkou psa je Michaela A. z Lužianok, ktorá bola vyrozumená, že jej pes sa nachádza v útulku v Nitre. Michaela A. bola riešená za priestupok podľa § 7 ods. 1, písm. f zákona č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko nezabránila voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

   Dňa 07.01.2016 o 19.40 hod. bolo telefonicky nahlásené hliadke OP v Lužiankach, že v záhrade p. Dominika L. z Lužianok z drevenej šopy vychádza hustý dym. Po príchode hliadky OP Lužianky na miesto, kde už na uličke stála skupinka ľudí z ulice, ktorí hliadke oznámili, že sa pokúsili kontaktovať majiteľa, no tento na zvonenie neotváral a v dome sa nesvietilo. Policajti OP následne nestratili duchaprítomnosť, preskočila oplotenie rodinného domu a išla urýchlene skontrolovať príčinu hustého dymu. Po otvorení dverí drevenej šopy bolo zistené, že táto začína horieť. Následne bol poprosený sused, ktorý poskytol vedrá s vodou a ohnisko požiaru bolo policajtami OP uhasené, čím sa predišlo k následnej väčšej škode na veciach uskladnených v drevenej šope. Počas hasenia ohniska požiaru vyšiel z domu aj majiteľ, ktorý uviedol, že spal a mal nahlas pustený televízor. Hliadke OP Lužianky uviedol, že pri šopu vyniesol z kachieľ vyhasnutý popol a nemyslel si že by mohla drevená šopa začať horieť. Po uhasení šopy majiteľ domu poďakoval hliadke OP za pomoc.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike (hlasitá skúška o 12:00 hod. dvojminútovým tónom sirén) je stanovené v roku 2016 v týchto termínoch:

- 10.6..2016 - vykonáva Okresný úrad Nitra, odbor krízového riadenia

- 9.12.2016 - vykonáva sekcia krízového riadenia MV SR Bratislava

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com